Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Χαίρε, πύρινε στύλε, οδηγών τους εν σκότει!
Χαίρε, πύρινε στύλε, οδηγών τους εν σκότει.

Χαίρε, τροφή του Μάννα διάδοχε. Χαίρε, τρυφής αγίας διάκονε.

Χαίρε, η γή της επαγγελίας. Χαίρε εξ ης ρέει μέλι και γάλα.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Μέλλοντος Συμεώνος, του παρόντος αιώνος, μεθίστασθαι του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτώ, αλλ' εγνώσθης τούτω και Θεός τέλειος. Διό περ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν, κράζων.

Αλληλούϊα.

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

Νέαν έδειξεν κτίσιν..

Tην Tιμιωτέραν, Ήχ. πλ. α'

Δεν υπάρχουν σχόλια: