Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Πού πορευθώ;

Πού πορευθώ από του Πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω; Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, συ υπάρχεις εκεί. Εάν καταβώ εις τον Άδην, πάρει. Εάν αναλάβω τας πτέρυγάς μου κατ' όρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γαρ εκεί η χείρ σου καθοδηγήσει με.
(Ψαλμ. ρλ η` 6)

Δεν υπάρχουν σχόλια: