Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Ωσσανά

Απολυτίκιο

Την κοινήν Ανάστασην προ του σου πάθους πιστούμενος,
εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρον, Χριστέ ο Θεός..
όθεν και ημείς ως οι παίδες,
τα τοις νίκης σύμβολα φέροντες,
σοι τω Νικητή του θανάτου βοώμεν:
Ωσσανά εν τοις υψίστοις,
ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου

Μετάφραση

Θέλοντας Χριστέ και Θεέ μας να δείξεις,
πριν από τη σταυρική Σου Θυσία,
ότι είναι κάτι το βέβαιο η ανάσταση όλων των νεκρών,
ανέστησες εκ νεκρών τον Λάζαρον..
Για τούτο και εμείς,
μιμούμενοι τα παιδιά που σε υποδέχθηκαν
κατά την είσοδό Σου στην Ιερουσαλήμ,
κρατούμε στα χέρια μας τα σύμβολα της νίκης,
τα βάϊα και βοώμε προς Εσένα,
τον νικητή του θανάτου:
Βοήθησέ μας και σώσε μας,
Συ που ως Θεός κατοικείς στα ύψιστα μέρη του ουρανού,
ας είσαι ευλογημένος Συ,
που έρχεσαι απεσταλμένος από τον Κύριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: